Volleybal Vereniging

Rabobank clubkas Campagne

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

De Clubkas Campagne is een prachtige kans om jaarlijks de kas van uw vereniging of stichting te spekken!

En het mooie is dat niet de Rabobank, maar de ± 23.000 leden van onze bank in Stad en Midden Groningen bepalen welke verenigingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag. Daarmee geven wij invulling aan onze coöperatieve gedachte: een bank van en voor leden.

Onze leden kunnen hun stem uitbrengen op de verenigingen of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard, maximaal 5 euro per stem. Het is dus in het belang van uw vereniging of stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven. Heeft u een mooi bestedingsdoel? Dan kunt u vast veel stemmen van onze leden verwachten.

Waarom meedoen?

In 2019 stelt Rabobank Stad en Midden Groningen €150.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. De kans dat u met uw vereniging/stichting een leuk bedrag binnenhaalt is dus groot.

Om u een idee te geven van wat er vorig jaar door verenigingen en stichtingen is opgehaald, staat hiernaast de uitslag weergegeven.

Het minimale dat door een vereniging/stichting is opgehaald was vorig jaar € 268,36 en het maximale dat vorig jaar door een vereniging/stichting is opgehaald was €4835,91.

Hoe kan ik Stemmen?

Het stemmen vindt plaats van 11 april tot 1 mei 2019

Alle natuurlijke personen die uiterlijk 18 maart 2019 lid zijn
van Rabobank Stad en Midden Groningen mogen in dat
kalenderjaar hun stemmen uitbrengen op de verenigingen
en stichtingen.

Klik hier voor meer informatie over het stemmen