Volleybal Vereniging

Activiteitencommissie


De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van geld opbrengende activiteiten. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan verschillende commissies bij het organiseren van activiteiten.

 

Taken

  • Opstellen activiteitenkalender.
  • Opstellen en actualiseren draaiboeken voor activiteiten.
  • Organiseren Sinterklaas activiteit in samenwerking met TC junioren.
  • Organiseren van geld opbrengende activiteiten.
  • Geraniumactie opzetten, uitvoeren en begeleiden.
  • Trainingskamp organiseren, vastleggen en begeleiden.
  • Jeugdactiviteit organiseren in samenwerking met TC junioren.
  • Aanschaffen en uitreiken prijzen voor speciale gelegenheden. (bij. Kampioenschap)

Contactpersoon bestuur: Martin Haverkamp

 

Bezetting:

  • Netty de Vries
  • Marloes Van Dam

Agenda activiteiten 2018/2019

Geraniumactie
medio
april/mei


 

mail de activiteiten Commissie

      Volg ons op Facebook….