Volleybal Vereniging

Lidmaatschap

Als je lid wilt worden, dien je onderstaand formulier te downloaden en in te vullen. Je kunt het ingevulde formulier inleveren bij Joanne Bijlholt, Linda Katerberg of Jarno Heidmeijer.

Of ingescand te versturen naar ledenadministratie@vioskolham.nl.

 

Aanmeldingsformulier Vios Kolham 2021 2022

 

Verenigingscontributie loopt over een geheel seizoen – betaling geschied gezamelijk met de Nevobo contributie in 2 termijnen. 

 

1e periode sept. okt. nov.
2e periode dec. jan. febr.
3e periode mrt. april mei  

 

Verenigingscontributie Nevobo-competitie spelende seniorleden en jeugdleden  per periode

 

Hoofdklasse + hoger – €. 64,= ( x 3)
1e  t/m 4e regioklasse

1 keer trainen per week

2 keer trainen per week

 

– €. 56,= ( x 3)

– €. 64,= ( x 3)

Jeugd 15 t/m 17 jaar – €.41,50 ,= ( x 3)
Jeugd  14 jaar  en jonger – €. 33,50,= ( x 3)
Verenigingscontributie

Recreatieleden Kolham per periode

 

   
Kolham – €. 25,=  ( x 3)

 

Nevobocontributie – senioren (= incl. teamgeld)

Betaling éénmalig bedrag per seizoen, het bedrag wordt meegenomen in de verenigingscontributie

 

2e regioklasse en hoger – €. 66,=
3e en 4e regioklasse – €. 60,=                     
Nevobocontributie – jeugd (= incl. teamgeld)

Betaling éénmalig bedrag per seizoen, het bedrag wordt meegenomen in de verenigingscontributie

 

Jeugd 15 t/m 17 jaar     (A/B) – €. 33.50,=
Jeugd 14 jaar en jonger (C/D/E) – €. 27,50,=

Het opzeggen van het lidmaatschap dient men schriftelijk te doen via onderstaand correspondentieadres of per mail: ledenadministratie@vioskolham.nl

Houd hierbij rekening met de termijnen dat je kunt opzeggen :
voor 1 december, 1 maart, 1 juli

Indien opzegging niet voor bovenstaande datum verricht is, zal de gehele contributie periode in rekening worden gebracht.

Correspondentie:

VIOS Kolham Taco Haringastraat 15, 9626 TM Schildwolde

Gegevensverwerking op Website, Facebook en Instagram

 

De informatie welke Volleybalvereniging Vios/Kolham op de website vermeldt, is bedoeld als informatievoorziening voor nieuwe leden, huidige leden, hun ouders en andere belangstellenden.

 

We informeren over de basiszaken van de vereniging, zoals contributie, onze trainingstijden, onze huisvestiging, evenementen van binnen

en buiten de vereniging, wedstrijden en wedstrijdverslagen en belangrijke informatie vanuit bestuur en/of commissies.

Wij vinden het belangrijk dat wij middels onze informatievoorziening zoveel mogelijk kunnen delen van wat er zoal gaande is binnen de vereniging.

Wij informeren middels de volgende kanalen:

 

– Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op deze website.

– Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert. Te denken valt aan evenementen, activiteiten en wedstrijden .

– Illustraties via foto’s en tekst van evenementen die georganiseerd worden voor de leden van de vereniging. Hierbij valt te denken aan bv. het sinterklaasfeest, jeugdweekend, avondvierdaagse etc.

– Informatie vanuit commissies en bestuur.

– Informatie aangeleverd via de Nevobo.

– Informatie aangeleverd door ‘derden’ van activiteiten waar de vereniging aan mee doet. Hierbij kunt u denken aan evenementen waarbij de vereniging financiële middelen kan binnen halen, zoals supermarkt acties en/of andere acties waaronder (mix)toernooien.

– Via onze nieuwsbrief.

– Onze jaarlijkse ledenvergadering.

– Via social media zoals Facebook en Instagram.

Algemene Privacy Wet
Als u toestemming geeft voor het maken van foto’s, kunnen deze gebruikt worden op de social media van Vios Kolham.
Denk hierbij aan actiefoto’s, teamfoto’s en foto’s tijdens de jaarlijkse evenementen van Vios Kolham.

De social media pagina’s van Vios: Instagram, Facebook en de website.