Volleybal Vereniging

Initiatief sportieve recreatieve verblijfsruimte in Slochteren

Vios slaat de handen ineen.


Diverse partijen in het dorp Slochteren willen graag een herinrichting van het gebied rondom de Duurswoldhal en bij het kindcentrum Duurswold. Er is 5000 m2 ter beschikking gekomen, aangezien de kindertuinboerderij i.o. gestopt is met het initiatief.  Er ligt een opgave om dit gebied in te richten,  aangezien het nu een braakliggend terrein is en tegen de kavel van het Kindcentrum aanligt. Dit biedt een kans om de buitenruimte ook een multifunctioneel karakter te geven, zodat deze voor meerdere doeleinden en meerdere gebruikers benut kan worden.

Daarnaast zijn meerdere ideeën in het gebied, zodat we het gehele gebied integraal en als geheel willen oppakken in gezamenlijkheid ( scholen, dorpsvereniging, volleybalvereniging met gemeente) om de leefbaarheid in Slochteren te behouden en waar mogelijk te versterken.

Klik hier voor meer info.

We gaan op verschillende manieren zorgen dat we onze plannen realiseerbaar te maken. Te beginnen hebben we onze ideeën aangemeld bij Hart voor Aigenhaid van de gemeente Midden-Groningen. Hierbij is een bedrag van 20.000 euro te verdelen over de verschillende ideeën binnen de gemeente. Voor ons idee hebben zoveel mogelijk steun nodig.

  1. Klik op de onderstaande button( STEUN ONS)
  2. Meld je gratis aan.
  3. Bevestiging via je opgegeven mailadres je aanmelding.
  4. Geef ons idee een steunbetuiging.

STEUN ONS