Volleybal Vereniging

Geschiedenis

Geschiedenis.

De oprichting van VIOS

Eind jaren zestig is in het dorp Kolham dorpshuis ’t Mainschoar gebouwd. Dit was voor sportliefhebbers de mogelijkheid om in eigen dorp activiteiten te ontplooien. Eerder moest men daarvoor steeds naar naburige dorpen. Drie van de belangrijkste initiatiefnemers waren de heren Henk Blaauw, Otto Bultje en Boonstra. Op een oefenavond van de EHBO in het dorpscafé kwamen ze op de gedachte om een volleybalclub te beginnen.

Op de oprichtingsvergadering van 22 januari 1968 waren 43 personen aanwezig waarvan 34 zich dezelfde avond opgaven als lid van de vereniging. Het bestuur schreef die avond een wedstrijd uit om een naam te bedenken voor de vereniging. De winnaar van deze wedstrijd, Titia Thoma, bedacht de naam “Vooruitgang Is Ons Streven”.

In het begin van het bestaan van de club wilde men een omni-vereniging vormen met de bestaande gymnastiekvereniging SVK en de wandelvereniging. Dit is echter op niets uitgelopen.

Op 3 februari 1968 werd de eerste trainer van VIOS de heer Hessels uit Foxhol benoemd.

De eerste algemene ledenvergadering werd op 22 maart 1968 gehouden. Met 35 aanwezige leden was de opkomst uitstekend. Het ledenaantal was toen al toegenomen van 35 tot 86 leden. De leeftijdsgrens voor aanmelding bij de vereniging wordt op deze eerste vergadering vastgesteld op 12 jaar.

Tijdens de algemene vergadering van 18 juni 1968 werd besloten om aan de competitie te gaan deelnemen. Als clubkleuren werd gekozen voor een witte broek en blauw shirt.

 

De eerste contributie

In 1968 bedroeg de contributie voor seniorenleden f 3,00 en voor junioren f 1,75.

 

Oud papier

Vanaf de start van de vereniging is de oudpapier actie een belangrijke bron van inkomsten voor de kas van VIOS. In de beginjaren verliep de oudpapier actie slecht in verband met te weinig medewerking. In 1972 werd het ophalen van oud papier zelfs gestaakt. Dit betekende een verhoging van de contributie om het financiële gat van zo’n f 1100, – op te vullen. Een jaar later wordt de inzameling van het oud papier in het dorp Kolham weer op gestart. In 2017 is VIOS nog steeds actief in het oud papier. Alleen zijn de trekker en wagen ingeruild voor een echte moderne papier(vuilnis)auto.

 

Duurswoldhal Slochteren

In 1973 werd de sporthal in Slochteren, de Duurswoldhal, geopend. De competitie spelende leden gingen trainen in nieuwe hal. Sinds de oprichting van VIOS werden de thuiswedstrijden dan ook voor het eerst thuis gespeeld. Voorheen werden de wedstrijden in sporthal Selwerd afgewerkt. Het ledental liep in dit jaar op van ± 70 naar 110.

 

Clubmensen

De heer Boonstra, één van de drie musketiers, verlaat in 1974 de vereniging. Sinds de oprichting bestuurslid en betrokken bij diverse acties binnen de vereniging. In 1970 kwam Hendrik Hartog in het bestuur. Vanaf 1992 was hij jaren penningmeester, en nog steeds is hij lid van VIOS. Boukje Zwaneveld en Grietje Bijlsma traden in 1975 toe in het bestuur. Boukje nam al snel het wedstrijdsecretariaat op zich. Anno 2007 doet ze nog steeds het wedstrijdsecretariaat en is ze binnen de vereniging een onmisbare schakel. Grietje werd de grote animator van de jeugd. Harry Kooi alias Kooidinator werd door de jaren heen de grote animator van de oudpapier actie.